ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

การ​จัดการ​กับข้อความ

5 ผลลัพธ์

ข้อความ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

จอแสดงผล​ส่วนกลาง​สามารถ​แสดง​ข้อความ​ต่างๆ เพื่อ​แจ้ง​หรือ​เพื่อ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สถานการณ์​ต่างๆ ได้

การ​จัดการ​ข้อความ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ข้อความ​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​จะ​ถูก​จัดการ​ใน​มุมมอง​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ทำงาน​กับ​ข้อความ​ที่​บันทึก​จาก​จอแสดงผลส่วนกลาง

ไม่​ว่า​ข้อความ​จะ​ถูก​บันทึก​จาก​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​หรือ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ก็​ตาม การ​จัดการ​ข้อความ​จะ​ทำ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​จัดการ​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

การ​จัดการ​ข้อความ​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​แผง​ปุ่มกด​ทาง​ด้านขวา​บนพวงมาลัย

การ​ทำงาน​กับ​ข้อความ​ที่​บันทึก​จาก​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ไม่​ว่า​ข้อความ​จะ​ถูก​บันทึก​จาก​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​หรือ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ก็​ตาม การ​จัดการ​ข้อความ​จะ​ทำ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง