ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

การ​ตั้งค่า

8 ผลลัพธ์

การ​รี​เซ็ต​การ​ตั้ง​ค่า​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ท่าน​สามารถ​รี​เซ็ต​ค่า​เริ่มต้น​สำหรับ​การ​ตั้ง​ค่า​ทั้งหมด​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​เมนู​การ​ตั้ง​ค่า​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลางได้

ตาราง​แสดง​การ​ตั้ง​ค่า​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

เมนู​การ​ตั้ง​ค่า​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​มี​หมวด​หลัก​และ​หมวด​ย่อย​จำนวน​หนึ่ง ซึ่ง​มี​การ​ตั้ง​ค่า​และ​ข้อมูล​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​รถ​รวมอยู่​ที่นั่น

การ​ปิด​เสียง​และ​การ​เปลี่ยน​ระดับ​เสียง​ของ​ระบบ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยนแปลง​หรือ​ปิด​ระดับ​เสียง​ของ​ระบบ​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลางได้

การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของระบบ

การ​ตั้ง​ค่า​ภาษา​จะ​ถูก​กำหนด​ไว้​ใน​เมนู​จอแสดงผลส่วนกลาง Settings

เวลา​และวันที่

นาฬิกา​จะ​แสดง​ขึ้น​ทั้ง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​ปลด​ล็อค​จาก​ภายใน​และ​ที่​ควบคุม​จากระยะไกล

ท่าน​สามารถ​เลือก​ขั้นตอน​การ​ปลด​ล็อค​ที่​ควบคุม​จาก​ระยะไกล​แบบ​ต่างๆ ได้

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​เข้า​รถ​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ*

ท่าน​สามารถ​เลือก​ขั้นตอน​การ​เข้า​รถ​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​รูปแบบ​ต่างๆ ได้

การ​ตั้ง​ค่า​การ​เปิด​ใช้​งาน​เบรก​จอด​รถอัตโนมัติ

เลือก​ว่า​จะ​ให้​เปิด​ใช้​งาน​เบรก​จอด​รถ​โดย​อัตโนมัติ​หรือไม่​เมื่อ​ดับเครื่องยนต์