ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

สัญลักษณ์​และข้อความ

11 ผลลัพธ์

ข้อความของ BLIS

ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้องกับ BLIS* สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

ข้อความของ Cross Traffic Alert

ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้องกับ CTA* สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control -ESC) จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC* ได้

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​เดินรถ (LKA* ) จำนวน​หนึ่ง​สามารถ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์​ของ​ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​เดิน​รถ​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​เดินรถ LKA* จะ​แสดง​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ โดย​ขึ้นกับสถานการณ์

ข้อความ​ของ​ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด*

ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด (PAP* ) จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ/หรือ​จอแสดงผลส่วนกลาง

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​จอดรถ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​จอด​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ/หรือ จอแสดงผลส่วนกลาง

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​กล้อง​ช่วยจอด

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​กล้อง​ช่วย​จอด​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ/หรือ จอแสดงผลส่วนกลาง

ข้อความ​จะ​แสดง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ที่​มี​อยู่​ใน​บทความ​นี้​จะ​แสดง​ไว้​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้องกับ Twin Engine ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้องกับ Twin Engine สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้ นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​แสดง​ร่วมกับ​ไฟ​แสดง​และ​สัญลักษณ์​เตือน​ทั่วไป​อีก​ด้วย และ​จะ​ดับ​ลง​เมื่อ​ปัญหา​ได้รับ​การ​แก้ไขแล้ว