ชุด​ทำ​ความร้อน

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​เครื่อง​ทำ​ความ​ร้อนเสริม

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​เครื่อง​ทำ​ความ​ร้อนเสริม

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​จะ​ช่วย​ใน​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสาร​และ​เครื่องยนต์​ในขณะ​ขับขี่

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ให้​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​เปิดทำงาน/หยุด​ทำงานได้

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กดปุ่ม Climate

เลือก Additional Heater เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความร้อน

บันทึก

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ปิด​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​เป็น​ระยะทางสั้นๆสามารถ​ใช้ได้​กับ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ขับเคลื่อน​ด้วย​น้ำมันเชื้อเพลิง

บันทึก

ถ้า​มี​การ​ยกเลิก​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม อาจ​ทำ​ให้​ความ​สะดวกสบาย​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​สะดุด​ลง เนื่องจาก​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​ไม่​มี​แหล่ง​ความ​ร้อน​ใน​ระหว่าง​การ​ดำเนินการ​ทางไฟฟ้า


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่