ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

5 ผลลัพธ์

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​หมุนเวียนอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายใน​รถ​จะ​ตัด​อากาศ​ที่​ไม่ดี​, แก๊ส​ไอ​เสีย และ​อื่นๆ จาก​ภายนอก​รถ​ออกไป โดย​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​นำ​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​กลับมา​หมุนเวียน​ภายในรถ

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​ตั้ง​ค่า​เวลา​สำหรับ​การ​หมุนเวียนอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/10/2020

การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายใน​รถ​จะ​ตัด​อากาศ​ที่​ไม่ดี​, แก๊ส​ไอ​เสีย และ​อื่นๆ จาก​ภายนอก​รถ​ออกไป โดย​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​นำ​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​กลับมา​หมุนเวียน​ภายในรถ

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​ชุด​ไล่​ฝ้า​ระดับสูงสุด

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

ชุด​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​ใช้​ใน​การ​กำจัด​หมอก​และ​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจก​ประตู​อย่างรวดเร็ว

การ​เปลี่ยน​การ​กระจายอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

ถ้า​ต้องการ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​การ​กระจาย​อากาศ​ใน​แบบ​แมน​นวลได้

ตาราง​ตัวเลือก​การ​กระจายอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/10/2020

ถ้า​ต้องการ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​การ​กระจาย​อากาศ​ใน​แบบ​แมน​นวลได้ ตัวเลือก​ที่​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​มีดังต่อไปนี้