คุณภาพอากาศ

Clean Zone Interior Package*

อัปเดตแล้ว 7/10/2020

Clean Zone Interior Package*

Clean Zone Interior Package (CZIP) มี​ชุด​ของ​การ​ปรับเปลี่ยน​ชุด​หนึ่ง​ที่​ช่วย​รักษา​อากาศ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​ให้​สะอาด ปราศจาก​สิ่ง​ที่​ก่อให้เกิด​อาการ​ภูมิแพ้​หรือ​หอบหืด

ซึ่ง​จะ​รวมถึง​สิ่ง​ต่อไปนี้ด้วย:

  • ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ขั้น​สูง​ของ​พัด​ลม หมายความ​ว่า​พัด​ลม​จะ​เริ่ม​ทำงาน​เมื่อ​ปลด​ล็อค​รถ​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล พัด​ลม​จะ​ให้​อากาศ​ที่​บริสุทธิ์​แก่​ห้องโดยสาร การ​ทำงาน​นี้​จะ​เริ่ม​ขึ้น​เมื่อ​จำเป็น และ​จะ​ถูก​ระงับ​การ​ใช้​งาน​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​ชั่ว​เวลา​หนึ่ง หรือ​เมื่อ​ประตู​ห้อง​โดยสาร​บาน​ใด​บาน​หนึ่งเปิด จำนวน​เวลา​ที่​พัด​ลม​ทำงาน​จะ​ลดลง​อย่าง​ต่อเนื่อง เนื่องจาก​ความ​ต้องการ​ลดลง​จนกระทั่ง​รถ​มีอายุ 4 ปี
  • ระบบ​คุณภาพ​อากาศ​แบบ​อัตโนมัติ​เต็มรูปแบบ Interior Air Quality System (IAQS)

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่