คุณภาพอากาศ

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​เซ็นเซอร์​คุณภาพอากาศ*

อัปเดตแล้ว 7/10/2020

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​เซ็นเซอร์​คุณภาพอากาศ*

เซ็นเซอร์​คุณภาพ​อากาศ​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ระบบ​คุณภาพ​อากาศ​อัตโนมัติ​แบบ​เต็มรูปแบบ Interior Air Quality System (IAQS)

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ให้​เซ็นเซอร์​คุณภาพ​อากาศ​ทำงาน​หรือ​ปิด​ทำงานได้

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กดปุ่ม Climate

เลือก Air Quality Sensor เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​คุณภาพอากาศ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่