ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

7 ผลลัพธ์

การ​เปิด​ใช้​งาน​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศอัตโนมัติ

เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​โดย​อัตโนมัติ​ไว้ ฟังก์ชัน​สภาพ​อากาศ​หลาย​ฟังก์ชัน​จะ​ถูก​ควบคุม​โดยอัตโนมัติ

การ​ปรับ​ระดับ​ของ​พัด​ลม​สำหรับ​ที่​นั่งด้านหน้า

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ความเร็ว​ของ​พัด​ลม​แบบ​ควบคุม​โดยอัตโนมัติ สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ได้​หลายระดับ

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​หมุนเวียนอากาศ

การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายใน​รถ​จะ​ตัด​อากาศ​ที่​ไม่ดี​, แก๊ส​ไอ​เสีย และ​อื่นๆ จาก​ภายนอก​รถ​ออกไป โดย​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​นำ​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​กลับมา​หมุนเวียน​ภายในรถ

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​ตั้ง​ค่า​เวลา​สำหรับ​การ​หมุนเวียนอากาศ

การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายใน​รถ​จะ​ตัด​อากาศ​ที่​ไม่ดี​, แก๊ส​ไอ​เสีย และ​อื่นๆ จาก​ภายนอก​รถ​ออกไป โดย​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​นำ​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​กลับมา​หมุนเวียน​ภายในรถ

การ​ปรับ​อุณหภูมิ​ของ​ที่​นั่งด้านหน้า

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​อุณหภูมิ​ไป​ที่​องศา​ที่ต้องการ สำหรับ​โซน​สภาพ​อากาศ​ด้านหน้าได้

การ​ปรับ​อุณหภูมิ​ให้เท่ากัน

ท่าน​สามารถ​ปรับ​อุณหภูมิ​สำหรับ​โซน​สภาพ​อากาศ​โซน​ต่างๆ ให้​เท่ากับ​อุณหภูมิ​ที่ตั้ง​ไว้​สำหรับ​ด้าน​คนขับได้

การ​เปลี่ยน​การ​กระจายอากาศ

ถ้า​ต้องการ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​การ​กระจาย​อากาศ​ใน​แบบ​แมน​นวลได้