ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

5 ผลลัพธ์

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มองข้าง

ที่​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​มอง​ข้าง​และ​กระจก​ด้านหลัง​จะ​ใช้​เพื่อ​ขจัด​หมอก​และ​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจก​และ​กระจก​มอง​ข้าง​อย่างรวดเร็ว

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ที่​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​มอง​ข้าง​และ​กระจกด้านหลัง

ที่​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​มอง​ข้าง​และ​กระจก​ด้านหลัง​จะ​ใช้​เพื่อ​ขจัด​หมอก​และ​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจก​และ​กระจก​มอง​ข้าง​อย่างรวดเร็ว

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจกหน้า*

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หน้า​จะ​ใช้​เพื่อ​ขจัด​หมอก​และ​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจก​อย่างรวดเร็ว

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจกหน้า*

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หน้า​จะ​ใช้​เพื่อ​ขจัด​หมอก​และ​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจก​อย่างรวดเร็ว

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​ชุด​ไล่​ฝ้า​ระดับสูงสุด

ชุด​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​ใช้​ใน​การ​กำจัด​หมอก​และ​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจก​ประตู​อย่างรวดเร็ว