แอพ

การ​อัพเดตแอพ

อัปเดตแล้ว 5/18/2020

การ​อัพเดตแอพ

เมื่อ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​แล้ว จะ​สามารถ​อัพเดต​แอพได้

บันทึก

การ​ดาวน์​โหลด​ข้อมูล​อาจ​ส่งผล​ต่อ​บริการ​อื่นๆ ที่​มี​การ​ส่ง​ข้อมูล เช่น วิทยุ​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ถ้า​พบว่า​มี​ผลกระทบ​กับ​บริการ​อื่นๆ อย่าง​มาก​จน​ไม่​สามารถ​ใช้​บริการ​นั้น​ได้ ท่าน​สามารถ​หยุด​การ​ดาวน์​โหลดได้ หรือ​อาจจะ​ปิด​หรือ​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​อื่นๆ ก็​ได้เช่นกัน

บันทึก

เมื่อ​ดาวน์​โหลด​ข้อมูล​ผ่าน​โทรศัพท์ โปรด​ตรวจสอบ​ค่าใช้จ่าย​เพิ่มเติม​สำหรับ​การ​ส่งผ่าน​ข้อมูล​อย่างรอบคอบ

ถ้า​แอ​พกำลัง​ทำงาน​อยู่​ในขณะ​ที่​ทำ​การ​อัพเดต แอพ​จะ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ใหม่​เพื่อให้​การ​ติดตั้ง​เสร็จสมบูรณ์

อัพเดตทั้งหมด

เปิดแอพ Download Centre ใน​มุมมองแอพ

P5-1617-Icon-App screen-Over the air

เลือก Install all

การ​อัพเดต​จะเริ่มต้น

อัพเดต​บางรายการ

เปิดแอพ Download Centre ใน​มุมมองแอพ

เลือก Application updates เพื่อ​เปิด​รายการ​ของ​การ​อัพเดต​ที่​มีอยู่

ค้นหา​แอพ​ที่​ต้องการ​แล้วเลือก Install

การ​อัพเดต​จะเริ่มต้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่