แอพ

การ​ดาวน์​โหลดแอพ

อัปเดตแล้ว 5/18/2020

การ​ดาวน์​โหลดแอพ

สามารถ​ดาวน์​โหลด​แอพ​ใหม่​ได้​เมื่อ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ตแล้ว

บันทึก

การ​ดาวน์​โหลด​ข้อมูล​อาจ​ส่งผล​ต่อ​บริการ​อื่นๆ ที่​มี​การ​ส่ง​ข้อมูล เช่น วิทยุ​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ถ้า​พบว่า​มี​ผลกระทบ​กับ​บริการ​อื่นๆ อย่าง​มาก​จน​ไม่​สามารถ​ใช้​บริการ​นั้น​ได้ ท่าน​สามารถ​หยุด​การ​ดาวน์​โหลดได้ หรือ​อาจจะ​ปิด​หรือ​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​อื่นๆ ก็​ได้เช่นกัน

บันทึก

เมื่อ​ดาวน์​โหลด​ข้อมูล​ผ่าน​โทรศัพท์ โปรด​ตรวจสอบ​ค่าใช้จ่าย​เพิ่มเติม​สำหรับ​การ​ส่งผ่าน​ข้อมูล​อย่างรอบคอบ

เปิดแอพ Download Centre ใน​มุมมองแอพ

P5-1617-Icon-App screen-Over the air

เลือก New apps เพื่อ​เปิด​รายการ​ของ​แอพ​ที่​มี​อยู่​แต่​ยัง​ไม่ได้​ติดตั้ง​ลง​ในรถ

แตะ​บน​แถว​ของ​แอพ​ใด​แอพห​นึ่ง​เพื่อ​ขยาย​รายการ​ออก และ​ดู​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับแอพ

เลือก Install เพื่อ​เริ่ม​การ​ดาวน์​โหลด​และ​การ​ติดตั้ง​แอพ​ที่ต้องการ

สถานะ​ของ​การ​ดาวน์​โหล​และ​การ​ติดตั้ง​จะ​แสดง​ขึ้น​ในขณะ​ที่​กำลัง​ดำเนินการ​ติดตั้งอยู่

ถ้า​ไม่​สามารถ​เริ่ม​การ​ดาวน์​โหลด​ได้​ในขณะ​นั้น จะ​มี​ข้อความ​จะ​แสดงขึ้น แอพ​จะ​ยังคง​อยู่​ใน​รายการ และ​จะ​สามารถ​ลอง​เริ่ม​การ​ดาวน์​โหลด​อีก​ครั้งได้

การ​ยกเลิก​การ​ดาวน์โหลด

แตะที่ Abort เพื่อ​ยกเลิก​การ​ดาวน์​โหลด​ที่​กำลัง​ดำเนินอยู่

โปรด​ทราบ​ว่า​ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​ได้​เฉพาะ​การ​ดาวน์​โหลด​เท่านั้น ถ้า​ช่วง​การ​ติดตั้ง​เริ่มต้น​ขึ้น​แล้ว จะ​ไม่​สามารถ​ยกเลิก​การ​ดำเนินการ​นี้ได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่