แอพ

การ​ลบแอพ

อัปเดตแล้ว 5/18/2020

การ​ลบแอพ

เมื่อ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​แล้ว จะ​สามารถ​ถอน​การ​ติดตั้ง​แอพได้

ท่าน​จะต้อง​ปิด​แอพ​ที่​กำลัง​ใช้​งาน​อยู่ เพื่อให้​สามารถ​ถอน​การ​ติดตั้งได้

เปิดแอพ Download Centre ใน​มุมมองแอพ

P5-1617-Icon-App screen-Over the air

เลือก Application updates เพื่อ​เปิด​รายการ​ของ​การ​อัพเดต​ที่​ติดตั้งไว้

ค้นหา​แอพ​ที่​ต้องการ​แล้วเลือก Uninstall เพื่อ​เริ่ม​การ​ถอน​การ​ติดตั้ง​แอพนั้นๆ

เมื่อ​ถอน​การ​ติดตั้ง​แอพ​แล้ว แอพ​จะ​หายไป​จากรายการ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่