Android Auto

เคล็ด​ลับ​สำหรับ​การใช้ Android Auto*

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

เคล็ด​ลับ​สำหรับ​การใช้ Android Auto*

ต่อไปนี้​จะ​เป็น​เคล็ด​ลับ​ที่​มี​ประโยชน์​จำนวน​หนึ่ง​สำหรับ​การใช้ Android Auto

  • ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​แอ​พของ​ท่าน​ได้รับ​การ​อัพเดตแล้ว
  • เมื่อ​สตาร์ต​รถ ให้​รอ​จนกระทั่ง​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​เริ่ม​ทำงาน จากนั้น​จึง​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์ แล้วเปิด Android Auto จาก​มุมมองแอพ
  • ใน​กรณี​ที่​มี​ปัญหากับ Android Auto ให้​ปลด​การ​เชื่อมต่อโทรศัพท์ Android ของ​ท่าน​ออก​จาก​ช่องเสียบ USB แล้ว​ต่อ​เข้า​ไป​ใหม่​อีก​ครั้ง หรือ​ลอง​ปิด​แอ​พบน​โทรศัพท์​แล้ว​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​แอ​พอีกครั้ง
  • เมื่อ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้ากับ Android Auto ท่าน​จะ​ยังคง​สามารถ​เล่น​สื่อข้อมูลผ่าน Bluetooth ไป​ยัง​เครื่อง​เล่น​สื่อข้อมูล​อีก​ชุด​หนึ่ง​ได้ ฟังก์ชัน Bluetooth จะ​เปิด​ทำงาน​เมื่อใช้ Android Auto

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่