Apple CarPlay

เคล็ด​ลับ​สำหรับ​การใช้ Apple®CarPlay®*

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

เคล็ด​ลับ​สำหรับ​การใช้ Apple®CarPlay®*

ต่อไปนี้​จะ​เป็น​เคล็ด​ลับ​ที่​มี​ประโยชน์​จำนวน​หนึ่ง​สำหรับ​การใช้ CarPlay®

  • อัพเดต iPhone ของ​ท่าน​ด้วยระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์​ชั่น​ล่าสุด และ​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​แอพ​ต่างๆ ได้รับ​การ​อัพเดตแล้ว
  • ใน​กรณี​ที่​มี​ปัญหากับ CarPlay ให้​ปลด​การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ออก​จาก​ช่องเสียบ USB แล้ว​เชื่อมต่อ​ใหม่​อีกครั้ง หรือ​ลอง​ปิด​แอพ​ที่​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​บน​โทรศัพท์ จากนั้น​ให้​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​แอ​พอีก​ครั้ง หรือ​ลอง​ปิด​แอพ​ทั้งหมด แล้ว​เริ่ม​ระบบ​ของ​โทรศัพท์​ของ​ท่าน​อีกครั้ง
  • ถ้า​แอพ​ไม่​แสดง​ขึ้นเมื่อ CarPlay เริ่มทำงาน (หน้าจอ​เป็น​สีดำ) ให้​ลอง​ย่อ​มุมมอง​ย่อยสำหรับ CarPlay ลง​ให้​เล็ก​สุด​แล้ว​ขยายออก
  • การ​ใช้​แอพ​ที่​ไม่​สามารถ​ใช้​ร่วมกัน​ได้กับ CarPlay อาจ​หมายความ​ว่า ใน​บางครั้ง​จะ​มี​การ​ตัด​การ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​โทรศัพท์​กับ​รถออก ข้อมูล​เกี่ยวกับ​แอ​พที่รองรับ​และ​รุ่น​ของ​โทรศัพท์​ที่​สามารถ​ใช้​ร่วมกัน​ได้​สามารถ​ดู​ได้​บน​เว็บไซต์ของ Apple ท่าน​ยัง​สามารถค้นหา CarPlay ใน App Store เพื่อ​ดู​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​ร่วมกัน​ได้กับ CarPlay ใน​ตลาด​ของ​ท่าน​ได้​อีกด้วย
  • CarPlay สามารถ​ใช้​งาน​ได้กับ iPhone

    Apple, CarPlay และ iPhone เป็น​เครื่องหมาย​การค้า​จด​ทะเบียนของ Apple Inc.

    เท่านั้น

บันทึก

การ​มี​ให้บริการ​และ​ฟังก์ชั่น​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ใน​แต่​ละตลาด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่