Apple CarPlay

การ​ตั้ง​ค่าสำหรับ Apple® CarPlay®*

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

การ​ตั้ง​ค่าสำหรับ Apple® CarPlay®*

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับอุปกรณ์ Apple ที่​เชื่อมต่อกับ CarPlayApple และ CarPlay เป็น​เครื่องหมาย​การค้า​จด​ทะเบียนของ Apple Inc.

การ​เริ่ม​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

ไป​ต่อที่ CommunicationApple CarPlay และ​เลือก​การ​ตั้งค่า:

  • เลือก​กล่อง​กาเครื่องหมาย - CarPlay เริ่ม​การ​ทำงาน​อัตโนมัติ​เมื่อ​เชื่อมต่อสาย USB
  • ยกเลิก​การ​เลือก​กล่อง​กาเครื่องหมาย - CarPlay ไม่​เริ่ม​การ​ทำงาน​อัตโนมัติ​เมื่อ​เชื่อมต่อสาย USB

ท่าน​สามารถ​บันทึกอุปกรณ์ Apple ลง​ใน​รายการ​ได้สูงสุด 20 อุปกรณ์ เมื่อ​รายการ​เต็ม​แล้ว และ​มี​การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ใหม่ อุปกรณ์​ที่​เก่า​ที่สุด​ใน​รายการ​จะ​ถูก​ลบไป

ใน​การ​ลบ​รายการ จะต้อง​รี​เซ็ต​การ​ตั้ง​ค่า​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง (รี​เซ็ต​เป็น​ค่า​จากโรงงาน)

ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ของระบบ

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

แตะที่ SoundSystem Volumes แล้ว​ทำ​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​สิ่งต่อไปนี้:

  • Voice Control
  • Navi Voice Guidance
  • Phone Ringtone

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่