ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

เครื่อง​เล่นสื่อ

8 ผลลัพธ์

สื่อข้อมูลผ่าน Bluetooth®

เครื่อง​เล่น​สื่อ​ของ​รถ​จะมี Bluetooth ติดตั้ง​อยู่ และ​สามารถ​เล่น​ไฟล์​เสียง​แบบ​ไร้​สาย​จากอุปกรณ์ Bluetooth ภายนอก เช่น โทรศัพท์มือถือ​และแท็บ​เล็ตได้

การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์ผ่าน Bluetooth®

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​สำหรับ​การ​เล่น​สื่อ​แบบ​ไร้​สาย และ​เพื่อให้​รถ​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​เมื่อ​สามารถ​ใช้​งานได้

เครื่อง​เล่นสื่อ

เครื่อง​เล่น​มีเดีย​สามารถ​เล่น​เสียง​จาก​เครื่อง​เล่นซีดี* และ​จาก​แหล่งข้อมูล​เสียง​ภายนอก​ที่​เชื่อมต่อ​ผ่าน​ทาง​ช่องเสียบ USB หรือ Bluetooth นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​เล่น​วิดีโอ​ผ่าน​ทาง​ช่องเสียบ USB ได้​อีกด้วย

การ​ควบคุม​และ​การ​เปลี่ยนสื่อข้อมูล

การ​ควบคุม​การ​เล่น​สื่อข้อมูล​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​การ​ควบคุม​ด้วยเสียง​, แป้น​กด​บน​พวงมาลัย หรือ​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ค้นหาสื่อข้อมูล

ท่าน​สามารถ​ค้นหา​ตามศิลปิน​, ผู้ประพันธ์​, ชื่อเพลง​, อัลบัม​, วิดีโอ​, หนังสือเสียง​, รายการ​ที่​จะ​เล่น และ​เมื่อ​รถยนต์​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​แล้ว จะ​สามารถ​ค้นหา​ตาม​พอดคาสท์ (สื่อข้อมูลดิ​จิทัล​ผ่านอินเทอร์เน็ต) ได้

Gracenote®

Gracenote จะ​ระบุ​ศิลปิน อัลบั้ม ชื่อ​เพลง และ​รูปภาพ​ที่​เกี่ยวข้อง ซึ่ง​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​ระหว่าง​ที่​เล่น​เพลงนั้นๆ

สื่อข้อมูล​ผ่าน​ช่องเสียบ USB

ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่อ​แหล่งข้อมูล​เสียง​ภายนอก เช่น iPod® หรือ​เครื่องเล่น MP3 เข้า​กับ​ระบบ​เครื่อง​เสียง​ผ่าน​ทาง​ช่องเสียบ USB ของ​รถได้

ข้อมูล​จำเพาะ​ทาง​เทคนิค​สำหรับอุปกรณ์ USB

เพื่อให้​สามารถ​อ่าน​เนื้อหา​ของอุปกรณ์ USB ได้ สภาพ​ต่างๆ จะต้อง​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนดต่อไปนี้