ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

เสียง​, สื่อ​และอินเตอร์เน็ต

3 ผลลัพธ์

เสียง​, สื่อ​และอินเทอร์เน็ต

ระบบ​เครื่อง​เสียง​และ​สื่อข้อมูล​ประกอบด้วย​เครื่อง​เล่น​มีเดีย​และวิทยุ ท่าน​ยัง​สามารถ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ผ่านทาง Bluetooth เพื่อ​ใช้​ฟังก์ชัน​แฮนด์​ฟรี​หรือ​เล่น​เพลง​แบบ​ไร้​สาย​ภายใน​รถ​ได้​อีกด้วย เมื่อ​รถ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต ท่าน​สามารถ​ใช้​แอพ​ใน​การ​เล่น​สื่อข้อมูลได้

พื้นที่​จัดเก็บ​บนฮาร์ดดิสก์

สามารถ​ดู​พื้นที่​ว่าง​ที่​มี​อยู่​บน​ฮาร์ดดิสก์​ของ​รถได้

ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​สำหรับ​การให้บริการ

วอล​โว่​มี​บริการ​ต่างๆ ที่​ท่าน​สามารถ​ขับ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ได้​อย่าง​ปลอดภัย​และ​มี​ความ​สะดวกสบาย​มาก​ที่สุด​เท่าที่​ทำได้