วิดีโอ

การ​เล่นวิดีโอ

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

การ​เล่นวิดีโอ

การ​เล่น​วิดีโอ​โดย​ใช้แอพ USB ใน​มุมมองแอพ

การ​เชื่อมต่อ​แหล่งสื่อ (อุปกรณ์ USB)

เปิดแอพ USB จาก​มุมมองแอพ

กด​ชื่อ​เรื่อง​ที่​ท่าน​ต้องการเล่น

เริ่มต้น​การเล่น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่