วิดีโอ

การเล่น DivX®

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

การเล่น DivX®

ท่าน​จะต้อง​ลงทะเบียนอุปกรณ์ DivX Certified® เพื่อให้​สามารถ​เล่นภาพยนตร์ DivX Video-on-Demand (VOD) ที่​สั่งซื้อได้

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

แตะ VideoDivX® VOD และ​รับ​รหัส​การลงทะเบียน

ไปที่ vod.divx.com สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม และ​ทำ​การ​ลงทะเบียน​ให้​เสร็จสมบูรณ์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่