วิดีโอ

วิดีโอ

อัปเดตแล้ว 5/18/2020

วิดีโอ

ท่าน​สามารถ​เล่น​วิดีโอ​ที่​อยู่​ใน​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน USB อยู่​ได้​โดย​ใช้​เครื่อง​เล่น​มีเดีย

เมื่อ​รถ​เริ่ม​เคลื่อนที่ จะ​ไม่​มี​การ​แสดง​ภาพ​ใดๆ แต่​เสียง​จะ​ยังคง​เล่นอยู่ ภาพ​จะ​แสดง​ขึ้น​อีก​ครั้ง​เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับที่

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​รูปแบบ​ของ​สื่อข้อมูล​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​จะ​มี​อยู่​ใน​ส่วน​แยกต่างหาก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่