ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

วิทยุ

6 ผลลัพธ์

วิทยุ

ท่าน​สามารถ​ฟัง​คลื่นความถี่ FM รวมถึง​วิทยุ​แบบดิจิทัล (DAB)* ได้ เมื่อ​รถ​ออนไลน์ ท่าน​สามารถ​ฟัง​วิทยุ​ทาง​อินเทอร์เน็ต​ได้​อีกด้วย

การ​เปลี่ยน​ช่วง​ความถี่​วิทยุ​และ​สถานีวิทยุ

ส่วน​นี้​จะ​มี​คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​วิธีการ​เปลี่ยน​ช่วง​ความถี่คลื่นวิทยุ​, รายการ​ช่วง​ความถี่​คลื่นวิทยุ และ​สถานี​วิทยุ​ใน​รายการ​ที่​เลือกไว้

การ​ค้นหา​สถานีวิทยุ

วิทยุ​จะ​รวบรวม​รายการ​สถานี​วิทยุ​ภายใน​พื้นที่​ใกล้เคียง​ที่​ส่ง​สัญญาณ​ชัดเจน​ที่สุด​โดยอัตโนมัติ

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับวิทยุ

ท่าน​สามารถ​สั่งงาน​และ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​วิทยุ​ได้​หลายฟังก์ชัน

วิทยุ RDS

RDS (Radio Data System) ทำ​ให้​วิทยุ​สามารถ​เปลี่ยนไป​ยัง​ตัว​ส่ง​สัญญาณ​ที่​ชัดเจน​ที่สุด​ได้​โดยอัตโนมัติ RDS ทำ​ให้​สามารถ​รับ​ข้อมูล​ต่างๆ เช่น ข้อมูล​จราจร และ​ค้นหา​รูปแบบ​รายการ​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่งได้

การ​ตั้ง​ค่า​รายการ​วิทยุโปรด

สามารถ​เพิ่ม​ช่อง​วิทยุ​ลง​ในแอพ Radio favourites และ​รายการ​โปรด​สำหรับ​ช่วง​ความถี่คลื่นวิทยุ (เช่น FM) ได้ คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​วิธี​เพิ่ม​และ​เอา​รายการ​โปรด​ออก​สามารถ​ดู​ได้ด้านล่าง