ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

4 ผลลัพธ์

การ​เริ่ม​ใช้​งาน​กล้อง​ของ​ระบบ​ช่วยจอด

กล้อง​ช่วย​จอด​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอย​หลัง หรือ​ใน​แบบ​แมน​นวล​เมื่อ​กด​ปุ่ม​ฟังก์ชัน​ปุ่ม​ใด​ปุ่ม​หนึ่ง​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​บำรุงรักษา​กล้อง​ช่วย​จอด​รถ​ที่​แนะนำ​ให้ใช้

กล้อง​ช่วย​จอด​รถ​ที่​อยู่​ใกล้​กับ​ตัว​ยึด​ป้าย​ทะเบียน​ด้านหลัง ใน​กระจัง​หน้า​และ​ใน​กระจก​มอง​ข้าง​ทั้ง​สอง​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​บำรุงรักษา​ตาม​จำนวน​ครั้ง​ที่​กำหนดไว้

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​กล้อง​ช่วยจอด

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​กล้อง​ช่วย​จอด​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ/หรือ จอแสดงผลส่วนกลาง

เส้น​ของ​ระบบ​ช่วย​จอด​สำหรับ​กล้อง​ช่วย​จอดรถ

กล้อง​ช่วย​จอด​จะ​ระบุ​ตำแหน่ง​ของ​รถ​เทียบ​กับ​สิ่ง​โดยรอบ โดย​การ​แสดง​เส้น​บนหน้าจอ