ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

5 ผลลัพธ์

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

หน้าที่​ของ​การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ (LKA) ก็​คือ​เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ขับ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​โดย​ไม่​ตั้งใจ เมื่อ​อยู่​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก​ที่​คล้ายคลึงกัน

สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​เดินรถ LKA เป็น​ฟังก์ชัน​ที่​สามารถ​เลือกใช้​ได้ โดย​คนขับ​สามารถเลือก เปิด หรือ ปิด ได้

เลือก​ตัวเลือก​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

คนขับ​สามารถ​เลือก​ลักษณะ​การ​ตอบสนองของ LKA เมื่อ​รถ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเองได้

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​เดินรถ (LKA) จำนวน​หนึ่ง​สามารถ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์​ของ​ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​เดิน​รถ​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​เดินรถ LKA จะ​แสดง​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ โดย​ขึ้นกับสถานการณ์