ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

4 ผลลัพธ์

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ระบบ​ช่วย​จอดรถ

ฟังก์ชัน​ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงานได้

การ​บำรุงรักษา​ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะ​จอด​ที่​แนะนำ​ให้ใช้

เพื่อให้​ฟังก์ชัน​ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะ​จอด​สามารถ​ทำงาน​ได้​ดี​ที่สุด จะต้อง​ทำ​ความ​สะอาด​เซ็นเซอร์​ด้วย​น้ำ​สะอาด​และ​แชมพู​ล้าง​รถ​เป็นประจำ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​จอดรถ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​จอด​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ/หรือ จอแสดงผลส่วนกลาง

ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​ช่วยจอด

ระบบ​ช่วย​จอด​อาจ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​บาง​สิ่ง​บางอย่าง​ได้​ใน​บาง​สถานการณ์ และ​อาจ​มี​การ​ทำงาน​ที่​จำกัด​ใน​บางกรณี