Park Assist

ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​ช่วยจอด

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​ช่วยจอด

ระบบ​ช่วย​จอด​อาจ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​บาง​สิ่ง​บางอย่าง​ได้​ใน​บาง​สถานการณ์ และ​อาจ​มี​การ​ทำงาน​ที่​จำกัด​ใน​บางกรณี

คนขับ​ควร​ทราบ​เกี่ยวกับ​ข้อจำกัด​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ระบบ​ช่วย​จอดดังต่อไปนี้:

คำเตือน

P5-1717-Knapp-PAC Kopplat släp

ถ้า​มี​รถพ่วง​, แร็ควาง​จักรยาน หรือ​สิ่ง​อื่น​ที่​คล้ายคลึง​กัน​เชื่อมต่อ​อยู่ พร้อม​กับ​มี​การ​เชื่อมต่อ​ทาง​ไฟฟ้า​เข้า​กับ​รถ ให้​ใช้​ความ​ระมัดระวัง​เป็น​พิเศษ​ในขณะ​ถอย​หลัง​เมื่อ​สัญลักษณ์​นี้​แสดงขึ้น

สัญลักษณ์​นี้​แสดง​ว่า​เซ็นเซอร์​ของ​ระบบ​ช่วย​จอดด้านหลัง ปิดทำงาน และ​ไม่​มี​การ​เตือน​สิ่ง​กีด​ขวางใดๆ

สำคัญ

วัตถุ เช่น โซ่​, เสา​บางๆ ที่​มัน​วาว หรือ​ตัว​กั้น​ที่​ต่ำๆ อาจ​อยู่​ในบริเวณ "เงาสัญญาณ​" และ​เซ็นเซอร์​อาจ​ตรวจ​ไม่​พบ​วัตถุ​เหล่านี้​ชั่วคราว เสียง​ดัง​เป็น​จังหวะ​อาจจะ​หยุด​ลง​โดย​ไม่​คาดคิด​แทนที่​จะ​เปลี่ยนเป็น​เสียง​ดัง​ยาว​ต่อเนื่อง​ตามที่​คาดไว้

เซ็นเซอร์​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​วัตถุ​ที่​สูง เช่น แท่น​ขน​ถ่าย​สัมภาระ​ที่​ยื่น​ออกมาได้

  • ใน​สถานการณ์​เช่นนี้ ให้​ใช้​ความ​ระมัดระวัง​เป็น​พิเศษ​และ​เลื่อน​รถ​อย่าง​ช้าๆ หรือ​หยุด​การ​เลื่อน​รถ​เพื่อ​จอด​ในขณะ​นั้น​ในทันที เนื่องจาก​มี​ความ​เสี่ยง​สูง​ที่​จะ​เกิด​ความ​เสียหาย​กับ​รถ​หรือ​วัตถุ​อื่นๆ เนื่องจาก​ข้อมูล​จาก​เซ็นเซอร์​อาจ​ไม่​สามารถ​เชื่อถือ​ได้​ใน​สถานการณ์เหล่านี้

สำคัญ

ใน​บาง​สถานการณ์ ระบบ​ช่วย​จอด​อาจ​ส่ง​สัญญาณ​เตือน​ที่​ไม่​ถูกต้อง เนื่องจาก​แหล่งกำเนิด​เสียง​ภายนอก​ที่​ใช้​ความถี่อัลต​ร้า​โซนิก​ความถี่​เดียวกัน​กับ​ที่​ระบบ​ใช้​ใน​การทำงาน

เช่น เสียงแตร​, ยาง​เปียก​บนถนนราดยาง​, เบรกลม​, เสียง​ท่อ​ไอ​เสีย​จาก​รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ

บันทึก

เนื่องจาก​คาน​ลาก​พ่วง​ได้รับ​การ​กำหนดค่า​ร่วมกับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ เมื่อ​ฟังก์ชั่น​ทำ​การ​วัด​ระยะห่าง​จาก​สิ่ง​กีด​ขวาง​ด้านหลัง​รถ ส่วน​ที่​ยื่น​ออกมา​ของ​คาน​ลาก​พ่วง​จะ​ถูก​รวม​ไว้แล้ว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่