Park Assist

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​จอดรถ

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​จอดรถ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​จอด​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ/หรือ จอแสดงผลส่วนกลาง

ใน​ตาราง​ต่อไปนี้​คือตัวอย่าง

สัญลักษณ์

ข้อความ

ความหมาย

P5-1717-Knapp-PAC Kopplat släp

เซ็นเซอร์​ระบบ​ช่วย​จอดด้านหลังหยุดทำงาน จึง​ไม่​มี​เสียง​เตือนวัตถุ/สิ่ง​กีดขวาง

Park Assist System

Sensors blocked, cleaning needed

เซ็นเซอร์​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ตัว​ของ​ฟังก์ชัน​ถูกบัง - ตรวจสอบ​และ​แก้ไข​ในทันที​ที่​เป็นไปได้

Park Assist System

Unavailable Service required

ระบบ​ไม่​ทำงานตามปกติ ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

การ​ลบ​ข้อ​ความสามารถ​ทำ​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม ซึ่ง​อยู่​ที่​ตรง​กลาง​ของ​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บน​พวงมาลัย​เป็น​เวลาสั้นๆ

ถ้า​ข้อความ​ยังคง​แสดงอยู่: โปรด​ติดต่อ​ศูนย์บริการ โดย​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่