ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

3 ผลลัพธ์

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

ท่าน​จะต้อง​เลือก​และ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC) ไว้​จึง​จะ​สามารถ​ควบคุม​ความเร็วได้

การ​สั่งงาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​อีก​ครั้ง​จาก​โหมดส​แตนด์บาย

ท่าน​สามารถ​หยุด​ทำงาน​ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC) ชั่วคราว ซึ่ง​ระบบ​จะ​เข้า​สู่​โหมดส​แตนด์​บาย และ​สามารถ​สั่ง​ให้​ทำงาน​อีก​ครั้ง​ใน​ภายหลังได้

ปิด​ใช้​งาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​และ​ตั้ง​ค่า​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย

ท่าน​สามารถ​หยุด​ทำงาน​ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC) ชั่วคราว ซึ่ง​ระบบ​จะ​เข้า​สู่​โหมดส​แตนด์​บาย และ​สามารถ​สั่ง​ให้​ทำงาน​อีก​ครั้ง​ใน​ภายหลังได้