ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

4 ผลลัพธ์

ตัว​จำกัดความเร็ว

ตัว​จำกัดความเร็ว (SL) เป็น​การ​ทำงาน​ที่​ตรงกัน​ข้าม​กับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่ คนขับ​จะ​ใช้​คันเร่ง​ใน​การ​ควบคุม​ความเร็ว แต่​จะ​มี​การ​ป้องกัน​ไม่ให้​ใช้​ความเร็ว​ที่​สูง​กว่า​ความเร็ว​สูงสุด​ที่​เลือก​ไว้ล่วงหน้า/ตั้ง​ค่า​ไว้​ของ​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​โดย​ไม่ตั้งใจ

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​จำกัดความเร็ว

ท่าน​จะต้อง​เลือก​และ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​ตัว​จำกัดความเร็ว (SL) ไว้​ก่อน​จึง​จะ​สามารถ​ควบคุม​ความเร็วได้

ข้อจำกัด​สำหรับ​ตัว​จำกัดความเร็ว

การ​สั่งงาน​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​อีก​ครั้ง​จาก​โหมดส​แตนด์บาย

ตัว​จำกัดความเร็ว (SL) สามารถ​เปิด​ใช้​งาน​อีก​ครั้ง​ได้​หลังจาก​ถูก​ปิด​ใช้​งาน​ชั่วคราว​และ​ถูก​กำหนด​ไว้​ใน​โหมดส​แตนด์บาย