ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

5 ผลลัพธ์

การ​ทำงาน​ของเบรก

เบรก​ของ​รถ​ใช้​ใน​การ​ลด​ความเร็ว​หรือ​ป้องกัน​ไม่ให้​รถเคลื่อนที่

การ​เบรก​อัตโนมัติ​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่

การ​เบรก​อัตโนมัติ​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่ (Auto Hold) หมายความ​ว่า​คนขับ​สามารถ​ถอน​เท้า​ออก​จาก​แป้น​เบรก​ได้ ในขณะ​ที่​ยัง​มี​การ​จ่าย​แรง​เบรก​อยู่ เมื่อ​รถ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร​หรือ​ที่​ทางแยก

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​เบรก​อัตโนมัติ​เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับที่

ฟังก์ชัน​เบรก​อัตโนมัติ​เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​จะ​ถูก​เปิด​ใช้​งาน​โดย​ใช้​ปุ่ม​ใน​คอนโซลกลาง

ระบบ​การ​เบรก​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​การชน

ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​จนถึง​ระดับ​ที่​ทำ​ให้​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​หรือ​ถุง​ลม​นิรภัย​ทำงาน หรือ​ตรวจ​พบ​การ​ชน​กับ​สัตว์​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่ ระบบ​การ​เบรก​ของ​รถ​จะ​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ช่วย​ป้องกัน​หรือ​ลด​ผลกระทบ​จาก​การ​ชน​ที่​อาจ​เกิดขึ้นภายหลัง

การ​ช่วยเหลือ​เมื่อ​ออก​ตัว​บน​เนินเขา

ระบบ​ช่วย​ออก​ตัว​บน​ทาง​ลาดชัน Hill Start Assist (HSA) จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​รถ​ไหล​ไป​ทางด้านหลัง​เมื่อ​ออก​ตัว​บน​ทาง​ลาด​ขึ้นเขา เมื่อ​ถอย​หลัง​บน​ทาง​ลาด​ขึ้น​เขา ระบบ​นี้​จะ​ช่วย​ไม่ให้​รถ​ไหล​ไป​ทางด้านหน้า