ความปลอดภัย

Whiplash Protection System

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

Whiplash Protection System

Whiplash Protection System (WHIPS) สามารถ​ช่วย​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​บาดเจ็บ​ของ​กระดูก​ต้น​คอ​และ​ที่​หลังจาก​การ​สะบัด​ของ​ศีรษะได้ ระบบ​นี้​ประกอบด้วย​เบาะ​รอง​นั่ง​และ​พนัก​พิง​แบบ​ดูด​ซับ​พลังงาน รวมทั้ง​พนัก​พิง​ศีรษะ​ที่​ออกแบบ​มา​เป็น​พิเศษ​สำหรับ​ที่​นั่งด้านหน้า

WHIPS จะ​ทำงาน​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​จาก​ด้านหลัง​รถ ซึ่ง​มุม​และ​ความเร็ว​ของ​การ​ชน รวมถึง​ลักษณะ​ของ​รถ​ที่​เข้า​มา​ชน​จะ​มี​ผล​ต่อ​การ​ทำงาน​ของ​ระบบนี้

เมื่อ WHIPS ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน พนัก​พิง​หลัง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​จะ​เอน​ไป​ด้านหลัง​และ​เบาะ​นั่ง​จะ​ลด​ต่ำลง เพื่อ​เปลี่ยน​ตำแหน่ง​การ​นั่ง​ของ​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​บน​ที่​นั่งด้านหน้า การ​เคลื่อนที่​ของ​ระบบ​จะ​ช่วย​ดูด​ซับ​แรง​บางอย่าง​ที่​สามารถ​เกิดขึ้น​และ​ทำ​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ​ของ​กระดูก​ต้น​คอ​และ​ที่​หลังจาก​การ​สะบัด​ของ​ศีรษะได้

คำเตือน

WHIPS เป็น​ระบบ​ที่​ช่วย​เสริม​การ​ทำงาน​ของ​เข็ม​ขัดนิรภัย ต้อง​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัยเสมอ

คำเตือน

ห้าม​ดัดแปลง​หรือ​ซ่อมแซม​ที่​นั่งหรือ WHIPS ด้วย​ตัว​ท่านเอง วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็นทางการ

ถ้า​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ได้รับ​แรง​ใน​ระดับสูง​มาก เช่น ใน​ระหว่าง​ที่​เกิด​การ​ชน จะต้อง​เปลี่ยน​ที่​นั่ง​ทั้งชุด ใน​กรณี​นี้ คุณสมบัติ​ใน​การ​ป้องกัน​บางอย่าง​ของ​ที่​นั่ง​อาจ​หายไป ถึงแม้ว่า​ที่​นั่ง​จะ​ไม่​ชำรุด​เสียหาย​ก็ตาม

P5-1507–Safety–WHIPS obstructing objects

ห้าม​วาง​วัตถุ​ใดๆ ไว้​บน​พื้น​ด้านหลัง​หรือ​พื้น​ใต้​ที่​นั่ง​ด้านหน้า หรือ​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ที่​อาจ​กีด​ขวางไม่ให้ WHIPS สามารถ​ทำงานได้

คำเตือน

ห้าม​พยายาม​อัด​วัตถุ​ที่​แข็ง​เข้า​ไป​ระหว่าง​เบาะ​รอง​นั่ง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​กับ​พนัก​พิง​ที่​นั่งด้านหน้า

หาก​พนัก​พิง​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ถูก​ปรับ​ให้​ต่ำลง จะต้อง​ยึด​น้ำหนัก​บรรทุก​ไว้ เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​เลื่อน​ไถล​ไป​ยัง​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การชน

คำเตือน

หาก​มี​การ​ปรับ​พนัก​พิง​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ให้​ต่ำลง​หรือ​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ด้านหลัง​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง จะต้อง​เลื่อน​ที่​นั่ง​ด้านหน้าที่​ตรงกัน​ไป​ข้างหน้า เพื่อ​ไม่ให้​แตะ​กับ​พนัก​พิง​ที่​ปรับ​ให้​ต่ำลง​หรือ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

ตำแหน่ง​การนั่ง

เพื่อให้​ได้รับ​การ​ป้องกัน​สูงสุดจาก WHIPS คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​จะต้อง​นั่ง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​การ​นั่ง​ที่​ถูกต้อง และ​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​กีด​ขวาง​การ​ทำงาน​ของระบบ

ปรับ​ตำแหน่ง​การ​นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​อย่าง​ถูกต้อง​ก่อนที่​จะ​เริ่ม​การ​ขับขี่

คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​บน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ควร​นั่ง​อยู่​ตรง​กลาง​ของ​ที่​นั่ง โดย​ให้​มี​ระยะห่าง​ระหว่าง​ศีรษะ​กับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ให้​น้อย​ที่สุด​เท่าที่​จะ​ทำได้

WHIPS และ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

การ​ปกป้อง​ของ​รถ​สำหรับ​เด็ก​ที่​นั่ง​อยู่​ใน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​หรือ​บน​เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​ไม่​ลดลง​แต่​อย่าง​ใด​เมื่อใช้ WHIPS


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่