ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

5 ผลลัพธ์

Head- up display เมื่อ​เปลี่ยน​กระจกหน้า*

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

รถ​ที่​มี​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​จะ​ติดตั้ง​กระจก​หน้า​ชนิด​พิเศษ​ไว้ ซึ่ง​กระจก​หน้า​ชนิด​นี้​จะ​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​สำหรับ​การ​แสดง​ภาพฉาย

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มองข้าง

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

ที่​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​มอง​ข้าง​และ​กระจก​ด้านหลัง​จะ​ใช้​เพื่อ​ขจัด​หมอก​และ​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจก​และ​กระจก​มอง​ข้าง​อย่างรวดเร็ว

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ที่​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​มอง​ข้าง​และ​กระจกด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

ที่​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​มอง​ข้าง​และ​กระจก​ด้านหลัง​จะ​ใช้​เพื่อ​ขจัด​หมอก​และ​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจก​และ​กระจก​มอง​ข้าง​อย่างรวดเร็ว

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจกหน้า*

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หน้า​จะ​ใช้​เพื่อ​ขจัด​หมอก​และ​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจก​อย่างรวดเร็ว

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจกหน้า*

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หน้า​จะ​ใช้​เพื่อ​ขจัด​หมอก​และ​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจก​อย่างรวดเร็ว