การ​ล็อค​และ​การ​ปลดล็อค

การ​ล็อค​และ​การ​ปลดล็อค

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

การ​ล็อค​และ​การ​ปลดล็อค

ท่าน​สามารถ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​รถ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน รถ​มี​กุญแจ​อยู่​ด้วยกัน​สองชนิด

ท่าน​สามารถล็อค/ปลด​ล็อค​รถ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​บน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล หรือ​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​เมื่อมี Passive Entry* ใน​กรณี​นี้ ท่าน​เพียง​แค่​มี​กุญแจ​อยู่ เช่น ใน​กระเป๋า เท่านั้น นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​จาก​ภายใน​รถ และ​ผ่าน​ทางแอพ Volvo On Call* ได้​อีกด้วย

ใน​ระหว่าง​การ​สตาร์ต​ไม่​จำเป็นต้อง​เสียบ​หรือ​ใช้​งาน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แต่​อย่าง​ใด เนื่องจาก​รถ​มี​ระบบ​การ​สตาร์ต​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Start) ติดตั้ง​อยู่​เป็น​ระบบมาตรฐาน ท่าน​เพียง​แค่​ต้อง​มี​กุญแจ​อยู่​ใน​ส่วน​ด้านหน้า​ของ​ห้องผู้โดยสาร การ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Entry)* ทำ​ให้​สามารถ​วาง​กุญแจ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ใด​ก็​ได้​ภายใน​รถ​เพื่อ​สตาร์ตรถ

กุญแจ​เหล่านี้​สามารถ​เชื่อมโยง​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ต่างๆ เพื่อ​บันทึก​การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัว​ใน​รถได้

หาก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ไม่​สามารถ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​ด้วย​เหตุผล​ใดๆ อาจ​บ่ง​บอก​ว่า​จำเป็นต้อง​เปลี่ยน​แบตเตอรี่ใหม่ จากนั้น จะ​สามารถ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​รถ​โดย​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ออกได้

สำหรับ​รถ​ที่​ติดตั้ง​ระบบ​การ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* จะ​มี​กุญแจ​แบบ​ไม่​มีปุ่ม (Key Tag) ซึ่ง​มี​น้ำหนัก​เบา​และ​มี​ขนาด​เล็ก​จัดให้

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบ​จำกัด​การทำงาน (Red Key*) จะ​ช่วย​ให้​ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​การ​จำกัด​คุณสมบัติ​บางอย่าง​ของ​รถ ตัวอย่างเช่น ความเร็ว​สูงสุด​ของ​รถ และ​ระดับ​เสียง​สูงสุด​ของ​ระบบลำโพง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่