การ​ล็อค​และ​การ​ปลดล็อค

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​ปลด​ล็อค​จาก​ภายใน​และ​ที่​ควบคุม​จากระยะไกล

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​ปลด​ล็อค​จาก​ภายใน​และ​ที่​ควบคุม​จากระยะไกล

ท่าน​สามารถ​เลือก​ขั้นตอน​การ​ปลด​ล็อค​ที่​ควบคุม​จาก​ระยะไกล​แบบ​ต่างๆ ได้

แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด My CarLockingRemote and Interior Unlock

เลือกตัวเลือก:

  • All Doors

- ปลด​ล็อค​ประตู​ทุก​บาน​พร้อมกัน

  • Single Door

- ปลด​ล็อค​ประตูคนขับ การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ทุก​บาน​ทำ​ได้​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ปลด​ล็อค​ที่​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สองครั้ง

การ​ตั้ง​ค่าที่​ทำ​ใน​ที่นี้​ยัง​ส่งผล​ต่อ​การ​ปลด​เซ็นทรัล​ล็อค​โดย​ใช้​มือ​จับ​จาก​ภายใน​รถ​อีกด้วย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่