ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

3 ผลลัพธ์

การ​เปลี่ยน​ชื่อ​โปร​ไฟล์​ของคนขับ

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​ชื่อ​ของ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ต่างๆ ที่​ใช้​ใน​รถได้

การ​เลือก​โปร​ไฟล์​ของคนขับ

เมื่อ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​เริ่ม​ทำงาน​แล้ว โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​ที่​เลือก​ไว้​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​ด้านบน​ของหน้าจอ โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​ที่​ใช้​งาน​เป็น​โปร​ไฟล์​ล่าสุด​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ปลด​ล็อค​รถ​ใน​ครั้งถัดไป ท่าน​สามารถ​เปลี่ยนไป​ใช้​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​อื่น​ได้​หลังจาก​ที่​ปลด​ล็อค​รถแล้ว อย่างไร​ก็​ตาม ถ้า​ได้​เชื่อมโยง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ใด​โปร​ไฟล์​หนึ่ง​แล้ว ระบบ​จะ​เลือกใช้​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​นั้น​เมื่อ​สตาร์ตรถ

การ​รี​เซ็ต​การ​ตั้ง​ค่า​ใน​โปร​ไฟล์​ของคนขับ

การ​ตั้ง​ค่าที่​ได้​บันทึก​ลง​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​โปร​ไฟล์​แล้ว​จะ​สามารถ​รี​เซ็ต​ได้​เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับที่