สัญญาณเตือน

การ​ลด​ระดับ​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณเตือน*

อัปเดตแล้ว 7/10/2020

การ​ลด​ระดับ​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณเตือน*

ระดับ​สัญญาณ​เตือน​ที่​ลด​เสียง​ลง​หมายความ​ว่า​มี​การ​ปิด​สวิตช์​เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​การ​เอียงชั่วคราว

ปิด​ตัว​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนที่​และ​การ​เอียง​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​กระตุ้น​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน เช่น เมื่อ​ทิ้ง​สุนัข​ไว้​ใน​รถ​ที่​ล็อค​ไว้ หรือ​ใน​ระหว่าง​การ​ขนส่ง​รถ​ทาง​รถไฟ​หรือ​เรือ​ขน​รถยนต์ เป็นต้น

P5-1646-x90-function button reduced guard

กดปุ่ม Reduced Guard ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​เพื่อ​ปิด​สวิตช์​เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​การ​เอียง​เมื่อ​ล็อค​รถ​ในภายหลัง

ใน​เวลา​เดียวกัน ฟังก์ชัน​ชุด​ล็อค​ตายตัว​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน นั่น​คือ จะ​สามารถ​ปลด​ล็อค​จาก​ภายใน​รถได้

ถ้า​ปลด​ล็อค​และ​ล็อค​รถ​อีก​ครั้ง จะต้อง​สั่งงาน​ระดับ​การ​เตือน​ที่​ลดลง​อีกครั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่