สัญญาณเตือน

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ล็อค​ตาย​เป็น​การชั่วคราว*

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ล็อค​ตาย​เป็น​การชั่วคราว*

ถ้า​จะ​มี​ใคร​บาง​คน​นั่ง​รอ​อยู่​ใน​รถ​แต่​จะต้อง​ล็อค​ประตู​รถ​จาก​ภายนอก​เท่านั้น ก็​ควร​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​ชุด​ล็อค​ตายตัว เพื่อให้​สามารถ​ปลด​ล็อค​จาก​ภายใน​รถได้

P5-1646-x90-function button reduced guard

กดปุ่ม Reduced Guard ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​เพื่อ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​ชุด​ล็อค​ตายตัวชั่วคราว

นอกจากนี้ ยัง​หมายความ​ว่า​ตัว​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​การเอียง* ของ​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูก​ปิด​ทำงานด้วย

หลังจากนั้น Reduced Guard จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง และ​ชุด​ล็อค​ตายตัว​จะ​ปิด​ทำงาน​ชั่วคราว​เมื่อ​ทำ​การ​ล็อค​รถ​ใน​ครั้งถัดไป

ใน​ระบบ​การ​ล็อค​แบบเดิม ซอค​เก็ต​ไฟฟ้า​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ทันที แต่​เมื่อ​ระบบ​ล็อค​ตาย​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชั่วคราว ระบบ​จะ​ถูก​สั่ง​การ​หลังจาก​การ​ล็อค​ประตู​ใน​เวลา​ไม่เกิน 10 นาที

ถ้า​ปลด​ล็อค​และ​ล็อค​รถ​อีก​ครั้ง จะต้อง​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​ชุด​ล็อค​ตายตัว​อีกครั้ง

ระบบ​จะ​ถูก​รี​เซ็ต​เมื่อ​สตาร์ต​รถ​ใน​ครั้งถัดไป


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่