การ​เปลี่ยนล้อ

ยางรั่ว

อัปเดตแล้ว 7/9/2020

ยางรั่ว

สั่งงาน​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​ถ้า​รถ​เกิด​ยาง​รั่ว​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​คับคั่ง

คำนึงถึง​ความ​ปลอดภัย​อยู่​เสมอ และ​ถ้า​สามารถ​ทำ​ได้ ให้​เลื่อน​รถ​ไป​ยัง​ที่​ปลอดภัย​ซึ่ง​ห่าง​จากการจราจร ถ้า​จำเป็น ให้​โทร​ติดต่อ​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถเสีย

ถ้า​สามารถ​ทำ​ได้ ให้​ออก​จาก​รถ​ทางด้าน​ที่​มี​การจราจร​น้อยที่สุด

สวม​เสื้อ​กั๊ก​สะท้อน​แสง​และ​วาง​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​เพื่อ​เตือน​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ราย​อื่น​ให้​ทราบ​แต่เนิ่นๆ

การ​ดำเนินการ​เมื่อ​ยางรั่ว

รถ​จะ​มี​ชุด​ซ่อม​ยาง​รั่ว​สำหรับ​การ​ซ่อม​ยาง​เป็น​การ​ชั่วคราว​หรือ​ล้ออะไหล่* ติดตั้ง​อยู่ สำหรับ​คำแนะนำ​สำหรับ​ผู้ใช้ โปรด​ดู​ใน​ส่วน​ที่เกี่ยวข้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่