ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

4 ผลลัพธ์

โซ่​พัน​ล้อ​สำหรับ​พื้นหิมะ

การ​ใช้​โซ่​พัน​ล้อ​สำหรับ​พื้น​หิมะและ/หรือ​ยาง​สำหรับ​ฤดู​หนาว​สามารถ​ช่วย​ให้​ยึด​เกาะ​ถนน​ได้​ดี​ขึ้น​ใน​ฤดูหนาว

ล้อ​สำหรับ​ฤดูหนาว

ล้อ​สำหรับ​ฤดู​หนาว​ได้รับ​การ​ปรับ​ให้​เหมาะสม​กับ​สภาพ​ถนน​ใน​ฤดูหนาว

การ​เตรียมการ​สำหรับ​การ​เดินทางไกล

ก่อนที่​จะ​ขับ​ขี่​รถ​ท่องเที่ยว​ใน​วันหยุด​หรือ​การ​เดิน​ทางไกล​อื่นๆ สิ่ง​ที่​สำคัญ​คือ​จะต้อง​ตรวจสอบ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​และ​อุปกรณ์​ต่างๆ อย่างละเอียด

การ​ขับ​ขี่​ใน​ฤดูหนาว

สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​ฤดู​หนาว สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​จะต้อง​ทำ​การ​ตรวจสอบ​เฉพาะ​ของ​รถ เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่างปลอดภัย