ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

6 ผลลัพธ์

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่งด้านหน้า*

ระบบ​สามารถ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สบาย​ให้แก่​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​เมื่อ​อากาศ​หนาว​เย็นได้

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่งด้านหน้า*

ระบบ​สามารถ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สบาย​ให้แก่​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​เมื่อ​อากาศ​หนาว​เย็นได้

การ​ปรับ​ระดับ​ของ​พัด​ลม​สำหรับ​ที่​นั่งด้านหน้า

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ความเร็ว​ของ​พัด​ลม​แบบ​ควบคุม​โดยอัตโนมัติ สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ได้​หลายระดับ

การ​ปรับ​อุณหภูมิ​ของ​ที่​นั่งด้านหน้า

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​อุณหภูมิ​ไป​ที่​องศา​ที่ต้องการ สำหรับ​โซน​สภาพ​อากาศ​ด้านหน้าได้

การ​ปรับ​อุณหภูมิ​ให้เท่ากัน

ท่าน​สามารถ​ปรับ​อุณหภูมิ​สำหรับ​โซน​สภาพ​อากาศ​โซน​ต่างๆ ให้​เท่ากับ​อุณหภูมิ​ที่ตั้ง​ไว้​สำหรับ​ด้าน​คนขับได้

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​ชุด​ระบาย​อากาศ​ที่​นั่งด้านหน้า*

ท่าน​สามารถ​ระบาย​อากาศ​ที่​นั่ง​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย เช่น ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​ร้อน ได้