ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

5 ผลลัพธ์

การ​บริการ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

การ​บริการ​และ​ซ่อมแซม​ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็น​ทางการเท่านั้น

อุณหภูมิ​ที่รู้สึก

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​โดย​อ้างอิง​ตาม​อุณหภูมิ​ที่​รู้สึก ไม่ใช่​อุณหภูมิจริง

ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

รถ​มี​ชุด​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​ทำ​ความ​เย็น​หรือ​ทำ​ความ​ร้อน พร้อม​กับ​ลด​ความชื้น​ของ​อากาศ​ใน​ห้องโดยสาร

ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ - เซ็นเซอร์

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​มี​เซ็นเซอร์​จำนวน​หนึ่ง​เพื่อ​ช่วย​ใน​การ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ภายในรถ

video

การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

คำสั่ง​สำหรับ​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ เช่น เพื่อ​เปลี่ยนอุณหภูมิ​, สั่งงาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง หรือ​เปลี่ยน​ระดับ​พัด​ลม เป็นต้น