การ​กระจายอากาศ

การ​เปลี่ยน​การ​กระจายอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​ต้องการ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​การ​กระจาย​อากาศ​ใน​แบบ​แมน​นวลได้

P5-1507–Climate–Button air distribution

ปุ่ม​การ​กระจาย​อากาศ​ใน​มุมมอง​สภาพอากาศ

การ​กระจายอากาศ - ช่อง​จ่าย​อากาศ​ละลาย​น้ำแข็ง​กระจกหน้า
การ​กระจายอากาศ - ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่​คอนโซล​หน้า​และ​คอนโซลกลาง
การ​กระจายอากาศ - ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่พื้น

เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด​ปุ่ม​การ​กระจาย​อากาศ​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ปุ่ม​เพื่อเปิด/ปิด​การ​กระจาย​อากาศ​ที่ตรงกัน

การ​กระจาย​อากาศ​จะ​เปลี่ยนไป และ​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่างขึ้น/ดับลง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่