การ​กระจายอากาศ

การ​กระจายอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​จ่าย​อากาศ​ที่​ไหล​เข้า​มา​ไป​ยัง​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ต่างๆ ใน​ห้องโดยสาร

ภาพรวม​ของ​การ​กระจายอากาศ

P5-1617-S90/V90–Climate–Air distribution overview

การ​กระจาย​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​ที่​ใช้​ระบบ​สภาพ​อากาศแบบ 4 โซน

การ​กระจาย​อากาศ​แบบ​อัตโนมัติ​และ​แบบ​แมนนวล

เมื่อ​การ​ปรับ​สภาพ​อากาศ​แบบ​อัตโนมัติ​ทำงาน​อยู่ การ​กระจาย​อากาศ​จะ​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ ถ้า​จำเป็น จะ​สามารถ​ควบคุม​การ​กระจาย​อากาศ​ใน​แบบ​แมน​นวลได้

ช่อง​จ่าย​อากาศ​แบบ​ปรับได้

ช่อง​จ่าย​อากาศ​แบบ​ปรับ​ได้​ใน​ห้อง​โดยสาร​มีอยู่ 6 หรือ 8* ช่อง โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

P5-1617-S90/V90–Climate–Air vents regulation overview

ตำแหน่ง​ของ​ช่อง​จ่าย​อากาศ​แบบ​ปรับ​ได้​ใน​ห้องโดยสาร

สำหรับ​ระบบ​สภาพ​อากาศแบบ 2 โซน - ช่อง​อากาศ​สี่​ช่อง​จะ​อยู่​บน​คอนโซล​หน้า และ​บน​เสา​ประตู​ระหว่าง​ประตู​ด้านหน้า​และ​ด้านหลัง​ด้าน​ละ​หนึ่งช่อง
สำหรับ​ระบบ​สภาพ​อากาศแบบ 4 โซน* - เพิ่ม​สอง​ช่อง​ที่​ด้านหลัง​ของ​คอนโซล​บริเวณ​โพรง​เพลากลาง

บันทึก

โปรด​จำ​ไว้​ว่า​เด็ก​เล็ก​อาจ​ไว​ต่อ​การ​ดูด​และ​การ​ไหล​ของอากาศ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่