การ​กระจายอากาศ

การเปิด/ปิด​และ​การ​ปรับ​ทิศทาง​ของ​ช่อง​จ่ายอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ช่อง​จ่าย​อากาศ​บาง​ช่อง​ใน​ห้อง​โดยสาร​สามารถเปิด​, ปิด หรือ​ปรับ​ทิศทาง​เฉพาะ​ช่อง​นั้นๆ ได้

ถ้า​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่​เสา​ประตู​และ​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่​ด้าน​นอก​ของ​คอนโซล​หน้า​หัน​ไป​ทาง​กระจก​ประตู จะ​สามารถ​ไล่​ฝ้าได้

ถ้า​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่​เสา​ประตู​หัน​เข้า​ด้าน​ใน นั่น​หมายความ​ว่า ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​ร้อน ห้อง​โดยสาร​จะ​ได้รับ​การ​รักษา​ให้​อยู่​ใน​ระดับ​ที่​เย็นสบาย

การเปิด/ปิด​ช่อง​จ่ายอากาศ

ช่อง​จ่าย​อากาศ​สำหรับ​ที่​นั่งด้านหน้า:

P5-1617-S90/V90–Climate–Air vent open and close front

ปุ่ม​ปรับ​ช่อง​จ่ายอากาศ

ภาพประกอบ​เป็น​เพียง​ตัวอย่าง​คร่าวๆ เท่านั้น - การ​ออกแบบ​ช่อง​จ่าย​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตำแหน่ง

หมุน​ปุ่ม​หมุน​เพื่อเปิด/ปิด​การ​ไหล​ของ​อากาศ​จาก​ช่องจ่าย

การ​ไหล​ของ​อากาศ​จะ​มาก​ที่สุด​เมื่อ​เครื่องหมาย​บน​ปุ่ม​ปรับ​อยู่​ใน​ตำแหน่งแนวตั้ง

ช่อง​จ่าย​อากาศ​สำหรับ​ที่​นั่งด้านหลัง:

P5-1617-S90/V90–Climate–Air vent open and close rear

ปุ่ม​หมุน​ของ​ช่อง​จ่ายอากาศ

ภาพประกอบ​เป็น​เพียง​ตัวอย่าง​คร่าวๆ เท่านั้น - การ​ออกแบบ​ช่อง​จ่าย​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตำแหน่ง

หมุน​ปุ่ม​หมุน​เพื่อเปิด/ปิด​การ​ไหล​ของ​อากาศ​จาก​ช่องจ่าย

ยิ่ง​มองเห็น​เส้น​สี​ขาว​บน​ปุ่ม​หมุน​ยาว​มาก​ขึ้น​เท่าใด การ​ไหล​ของ​อากาศ​ก็​ยิ่ง​สูงขึ้นเท่านั้น

การ​ปรับ​ทิศทาง​ของ​ช่อง​จ่ายอากาศ

P5-1617-S90/V90–Climate–Air vent direction

คัน​ควบคุม​ช่อง​จ่ายอากาศ

ภาพประกอบ​เป็น​เพียง​ตัวอย่าง​คร่าวๆ เท่านั้น - การ​ออกแบบ​ช่อง​จ่าย​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตำแหน่ง

เลื่อน​คัน​ควบคุม​ไป​ทางด้านข้าง/ตาม​แนวตั้ง​เพื่อ​ปรับ​ทิศ​ทางการ​จ่าย​อากาศ​จาก​ช่อง​จ่ายอากาศ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่