การ​กระจายอากาศ

ตาราง​ตัวเลือก​การ​กระจายอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​ต้องการ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​การ​กระจาย​อากาศ​ใน​แบบ​แมน​นวลได้ ตัวเลือก​ที่​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​มีดังต่อไปนี้

การ​กระจายอากาศ

จุดประสงค์

P5-1507–Climate–Button air distribution none

ถ้า​ยกเลิก​การ​เลือก​ปุ่ม​การ​จ่าย​อากาศ​ทั้งหมด​ใน​โหมด​แมน​นวล ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​กลับไป​ยัง​การ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบ​ปรับ​โดยอัตโนมัติ

P5-1507–Climate–Button air distribution top

การ​ไหล​ของ​อากาศ​หลัก​จาก​ช่อง​อากาศ​ละลายน้ำแข็ง อากาศ​บางส่วน​ไหล​จาก​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ช่องอื่น

ป้องกัน​ไม่ให้​เกิด​ฝ้า​และ​น้ำแข็ง​ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​เย็น​และชื้น (ใน​การ​ดำเนินการ​นี้ ระดับ​ของ​พัด​ลม​จะต้องต่ำ)

P5-1507–Climate–Button air distribution mid

การ​ไหล​ของ​อากาศ​หลัก​จาก​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่​แผง​คอนโซลหน้า อากาศ​บางส่วน​ไหล​จาก​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ช่องอื่น

ให้​การ​ทำ​ความ​เย็น​ที่​มี​ประสิทธิภาพ​ใน​สภาพ​อากาศร้อน

P5-1507–Climate–Button air distribution bottom

การ​ไหล​ของ​อากาศ​หลัก​จาก​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่พื้น อากาศ​บางส่วน​ไหล​จาก​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ช่องอื่น

ให้​ความ​ร้อน​หรือ​ความ​เย็น​แก่​บริเวณพื้น

P5-1507–Climate–Button air distribution top/mid

อากาศ​หลัก​จาก​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ละลาย​น้ำแข็ง​และ​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่​แผง​คอนโซลหน้า อากาศ​บางส่วน​ไหล​จาก​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ช่องอื่น

ให้​ความ​สบาย​ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​ร้อน​และแห้ง

P5-1507–Climate–Button air distribution top/bottom

การ​ไหล​ของ​อากาศ​หลัก​จาก​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ละลาย​น้ำแข็ง​และ​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่พื้น อากาศ​บางส่วน​ไหล​จาก​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ช่องอื่น

ให้​ความ​สบาย​และ​การ​ไล่​ฝ้า​ที่​ดี​ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​เย็น​และชื้น

P5-1507–Climate–Button air distribution mid/bottom

การ​ไหล​ของ​อากาศ​หลัก​จาก​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่​แผง​คอนโซล​หน้า​และ​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่พื้น อากาศ​บางส่วน​ไหล​จาก​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ช่องอื่น

ให้​ความ​สบาย​ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​แดด​จัด​โดย​ที่​อุณหภูมิ​ภายนอกเย็น

P5-1507–Climate–Button air distribution all

การ​ไหล​ของ​อากาศ​หลัก​จาก​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ละลายน้ำแข็ง​, จาก​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่​แผง​คอนโซล​หน้า และ​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่พื้น

ให้​ความ​สะดวกสบาย​อย่าง​สมดุล​ใน​ห้องโดยสาร


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่