ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

คุณภาพอากาศ

4 ผลลัพธ์

Clean Zone Interior Package*

Clean Zone Interior Package (CZIP) มี​ชุด​ของ​การ​ปรับเปลี่ยน​ชุด​หนึ่ง​ที่​ช่วย​รักษา​อากาศ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​ให้​สะอาด ปราศจาก​สิ่ง​ที่​ก่อให้เกิด​อาการ​ภูมิแพ้​หรือ​หอบหืด

Interior Air Quality System*

Interior Air Quality System (IAQS) เป็น​ระบบ​คุณภาพ​อากาศ​แบบ​อัตโนมัติ​เต็ม​รูปแบบ ซึ่ง​จะ​แยก​แก๊ส​และ​อนุภาค​ต่างๆ เพื่อ​ลด​ปริมาณ​ของ​กลิ่น​และ​สิ่ง​ปนเปื้อน​ใน​ห้อง​โดยสาร​ให้น้อยลง

คุณภาพอากาศ

วัสดุ​ที่​เลือกสรร​มา​สำหรับ​ห้อง​โดยสาร​และ​ระบบ​ฟอก​อากาศ ทำ​ให้​มั่นใจ​ได้​ว่า​คุณภาพ​ของ​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​อยู่​ใน​ระดับสูง​อยู่เสมอ

ตัว​กรอง​ห้องโดยสาร

อากาศ​ที่​เข้า​สู่​ห้อง​โดยสาร​ของ​รถ​จะ​ได้รับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ด้วย​ตัวกรอง