ตัว​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​สำหรับ​ห้องโดยสาร

การ​ควบคุม​ระดับ​พัดลม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ระดับ​การ​ทำงาน​ของ​พัด​ลม​โดย​อัตโนมัติ​ได้​ห้า​ระดับ รวมถึง Off และ Max เมื่อ​ใช้​ระบบ​สภาพ​อากาศแบบ 4 โซน* จะ​สามารถ​ตั้ง​ระดับ​พัด​ลม​แยกกัน​สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​และ​ที่​นั่ง​ด้านหลังได้

การ​ปรับ​ระดับ​ของ​พัด​ลม​สำหรับ​ที่​นั่งด้านหน้า

สำหรับ​ระบบ​สภาพ​อากาศแบบ 2 โซน จะ​เป็น​การ​ปรับ​สำหรับ​ด้านหลังด้วย

P5-1507–Climate–Buttons fan

ปุ่ม​ควบคุม​พัด​ลม​ใน​มุมมอง​สภาพอากาศ

เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

แตะ​ที่​ระดับ​ของ​พัด​ลม​ที่ต้องการ Off, 1-5 หรือ Max

ระดับ​ของ​พัด​ลม​จะ​เปลี่ยนไป และ​ปุ่ม​ของ​ระดับ​ที่​เลือก​จะ​ติด​สว่างขึ้น

สำคัญ

ถ้า​พัด​ลม​ปิด​การ​ทำงาน​โดย​สมบูรณ์ ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​ไม่​ทำงาน ซึ่ง​ส่งผล​ให้​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​ฝ้า​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กระจก​หน้าต่างได้

การ​ปรับ​ระดับ​ของ​พัด​ลม​สำหรับ​ที่​นั่งด้านหลัง*

จาก​ที่​นั่งด้านหน้า

P5-1507–Climate–Buttons fan rear

ปุ่ม​ควบคุม​พัด​ลม​ในแท็บ Rear climate ใน​มุมมอง​สภาพอากาศ

เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​ที่​จอแสดงผล​ส่วนกลาง แล้ว​เลือก​แท็บสำหรับ Rear climate

แตะ​ที่​ระดับ​ของ​พัด​ลม​ที่ต้องการ 1-5

การ​ปิด​ระดับ​การ​ทำงาน​ของ​พัด​ลม​สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ทำ​ได้​โดย​การ​แตะที่ 2nd row climate

ระดับ​ของ​พัด​ลม​จะ​เปลี่ยนไป และ​ปุ่ม​ของ​ระดับ​ที่​เลือก​จะ​ติด​สว่างขึ้น

จาก​ที่​นั่งด้านหลัง

P5-1507–Climate–Rear climate controls fan

ปุ่ม​ควบคุม​พัด​ลม​บน​ส่วน​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ที่​ด้านหลัง​ของ​คอนโซล​บริเวณ​โพรง​เพลากลาง

กด​ระดับ​ของ​พัดลม Off หรือ 1-5 ตาม​ต้องการ​ที่​แผง​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ที่​คอนโซล​บริเวณ​โพรง​เพลากลาง

ระดับ​ของ​พัด​ลม​จะ​เปลี่ยนไป และ​ปุ่ม​ของ​ระดับ​ที่​เลือก​จะ​ติด​สว่างขึ้น

บันทึก

ถ้า​ระดับ​พัด​ลม​สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​อยู่​ในตำแหน่ง Off จะ​ไม่​สามารถ​ตั้ง​ระดับ​พัด​ลม​สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหลังได้

บันทึก

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​ปรับ​การ​ไหล​ของ​อากาศ​ภายใน​ระดับ​ของ​พัด​ลม​ที่​เลือก​ไว้​โดย​อัตโนมัติ โดย​อ้างอิง​จาก​อัตรา​การ​ไหล​ที่​จำเป็น ซึ่ง​หมายความ​ว่า​ความเร็ว​ของ​พัด​ลม​อาจ​เปลี่ยนแปลง​ได้ ถึงแม้ว่า​ระดับ​ของ​พัด​ลม​ยังคง​เป็น​ระดับ​เดิม​ก็ตาม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่