ตัว​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​สำหรับ​ห้องโดยสาร

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​หมุนเวียนอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​หมุนเวียน​อากาศ​จะ​ตัด​อากาศเสีย​, ไอ​เสีย และ​อื่นๆ ออก​จาก​ห้อง​โดยสาร​โดย​ไม่​ยอม​ให้​ดูด​อากาศ​ภายนอก​เข้า​ไป​ในรถ

P5-1507–Climate–Button recirculation

ปุ่ม​การ​หมุนเวียน​อากาศ​ใน​มุมมอง​สภาพอากาศ

เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กดปุ่ม Recirc

การ​หมุนเวียน​อากาศ​จะทำงาน/หยุด​ทำงาน และ​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่างขึ้น/ดับลง

สำคัญ

ถ้า​อากาศ​หมุนเวียน​อยู่​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​นาน​เกินไป อาจ​เกิด​ฝ้า​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กระจก​หน้าต่างได้

บันทึก

ในขณะ​ที่​สั่งงาน​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด จะ​ไม่​สามารถ​สั่ง​การ​หมุนเวียน​อากาศได้

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ตั้ง​เวลา​สำหรับ​การ​หมุนเวียนอากาศ

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ได้​ว่า​ต้องการ​ให้​การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายใน​รถ​ทำงาน​หรือไม่​ทำงาน โดย​เมื่อ​สั่งงาน​ตัว​ตั้ง​เวลา​ไว้ การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายใน​รถ​จะ​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติหลังจาก 20 นาที

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กดปุ่ม Climate

เลือก Recirculation Timer เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ตั้ง​เวลา​การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายในรถ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่