ตัว​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​สำหรับ​ที่​นั่ง​และพวงมาลัย

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ทำ​ความ​ร้อนพวงมาลัย*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​สามารถ​ทำ​ความ​ร้อน​พวงมาลัย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สบาย​ให้แก่​คนขับ​เมื่อ​อากาศ​หนาว​เย็นได้

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ทำ​ความ​ร้อนพวงมาลัย

P5-1507–Climate–Seat and steering wheel regulation

ปุ่ม​สำหรับ​พวงมาลัย​และ​ที่​นั่ง​ใน​แถบ​ข้อมูล​สภาพอากาศ

กด​ปุ่ม​พวงมาลัย​และ​ที่​นั่ง​ด้าน​คนขับ​ใน​แถบ​ข้อมูล​สภาพ​อากาศ​ของ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง เพื่อ​เปิดตัว​ควบคุม​สำหรับ​ที่​นั่ง​และ​พวงมาลัยขึ้น

ถ้า​รถ​ไม่ได้​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​แบบ​มี​การ​ทำ​ความ​ร้อน​หรือ​ที่​นั่ง​แบบ​มี​การ​ระบาย​อากาศ​ไว้ ปุ่ม​สำหรับ​การ​ทำ​ความ​ร้อน​พวงมาลัย​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​โดยตรง​ใน​แถบ​ข้อมูล​สภาพอากาศ

กด​ปุ่ม​สำหรับ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​พวงมาลัย​ซ้ำๆ เพื่อ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ระดับ​ต่างๆ สี่ระดับ: Off, High, Middle และ Low

ระดับ​จะ​เปลี่ยนไป และ​ปุ่ม​จะ​แสดง​ระดับ​ที่ตั้งไว้

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อนพวงมาลัย

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ได้​ว่า​ต้องการ​ให้​การ​เริ่มทำ​ความ​ร้อน​พวงมาลัย​โดย​อัตโนมัติ​ทำงาน​หรือไม่​ทำงาน​เมื่อ​สตาร์ตเครื่องยนต์ เมื่อ​สั่ง​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ไว้ การ​ทำ​ความ​ร้อน​จะ​เริ่ม​ทำงาน​เมื่อ​อุณหภูมิ​อากาศ​ภายนอกต่ำ

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กดปุ่ม Climate

ที่ Auto Steering Wheel Heating Level, เลือก Off,Low,Middle หรือ High เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​พวงมาลัย และ​เพื่อ​เลือก​ระดับ​การ​ทำ​ความร้อน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่