ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ห้องเครื่องยนต์

11 ผลลัพธ์

ภาพรวม​ของ​ห้องเครื่องยนต์

ภาพรวม​จะ​แสดง​ชิ้นส่วน​ต่างๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การบริการ

ฟิวส์

การ​ทำงาน​และ​ส่วนประกอบ​เชิง​ไฟฟ้า​ต่างๆ จะ​ได้รับ​การ​ปกป้อง​โดย​ฟิวส์​จำนวน​หนึ่ง เพื่อ​ป้องกัน​ความ​เสียหาย​ของ​ระบบ​ไฟฟ้า​ใน​รถ​ของ​ท่าน​จาก​การ​ลัดวงจร​หรือ​กระแสไฟเกิน

การ​ตรวจสอบ​และ​การ​เติมน้ำมันเครื่อง

ระดับ​น้ำมัน​จะ​ได้รับ​การ​ตรวจจับ​โดย​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมัน​แบบอิเล็กทรอนิกส์

การ​เติม​น้ำ​หล่อเย็น

น้ำ​หล่อ​เย็น​ทำ​หน้าที่​ใน​การ​หล่อ​เย็น​เครื่องยนต์​แบบ​สันดาป​ภายใน​ให้​อยู่​ในช่วง​อุณหภูมิ​ทำงานปกติ ความ​ร้อน​ที่​ส่งผ่าน​จาก​เครื่องยนต์​ไป​ยัง​น้ำ​หล่อ​เย็น​สามารถ​นำไปใช้​ใน​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสารได้

ฟิวส์ - ใน​ห้องเครื่องยนต์

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​ฟิวส์​ใน​ห้อง​เครื่องยนต์​ก็​คือ การ​ป้องกัน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​เครื่องยนต์​และเบรก

น้ำมันเบรก — ข้อมูลจำเพาะ

สาร​ที่​ใช้​ใน​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​เบรกไฮ​ดรอ​ลิกเบ​รก​เรียกว่า​น้ำมัน​เบรก ซึ่ง​มี​หน้าที่​ใน​การ​ส่งผ่าน​ความ​ดัน​จาก​แป้น​เบรก​ผ่าน​แม่​ปั๊ม​เบรก​ไป​ยัง​กระบอก​สูบ​ทำงาน​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​หรือ​หลาย​ตัว และ​ส่งผล​ให้​มี​การ​เบรก​ใน​แบบกลไก

น้ำมันเครื่อง

จะต้อง​ใช้​น้ำมันเครื่อง​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ช่วงเวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ​ที่​แนะนำได้

ที่​เติม​น้ำ​ล้างกระจก

น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ใช้​สำหรับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ไฟ​หน้า​และ​กระจกหน้า เมื่อ​อุณหภูมิ​อยู่​ภายใต้​จุด​เยือก​แข็ง​จะต้อง​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ที่​มี​สาร​ป้องกัน​การแข็งตัว

สาร​หล่อเย็น — ข้อมูลจำเพาะ

เกรด​ที่กำหนด: น้ำ​หล่อ​เย็น​ที่​แนะนำ​โดย​วอล​โว่​ผสม​กับน้ำ 50%* โปรด​ดู​บรรจุภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง — ข้อมูลจำเพาะ

ปริมาณ​และ​เกรด​ของ​น้ำมันเครื่อง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

การ​เปลี่ยนฟิวส์

การ​ทำงาน​และ​ส่วนประกอบ​เชิง​ไฟฟ้า​ต่างๆ จะ​ได้รับ​การ​ปกป้อง​โดย​ฟิวส์​จำนวน​หนึ่ง เพื่อ​ป้องกัน​ความ​เสียหาย​ของ​ระบบ​ไฟฟ้า​ใน​รถ​ของ​ท่าน​จาก​การ​ลัดวงจร​หรือ​กระแสไฟเกิน