ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

หลอดไฟ

8 ผลลัพธ์

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​เตือนด้านหน้า/ไฟ​แสดงตำแหน่ง

คนขับ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอด​ของ​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน/ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​ใน​ไฟ​หน้า​ฮาโล​เจน​เองได้

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟสูง

คนขับ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​สูง​ใน​ไฟ​หน้า​ฮาโล​เจน​เองได้

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

รถ​พวงมาลัย​ซ้าย​จะ​มี​หลอดไฟ​ตัด​หมอก​อยู่​ทาง​ด้านซ้าย ส่วน​รถ​พวงมาลัย​ขวา​จะ​มี​หลอดไฟ​ตัด​หมอก​อยู่​ทางด้านขวา

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ

คนขับ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ใน​ไฟ​หน้า​ฮาโล​เจน​และ​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​ด้วย​ตัวเองได้

ข้อมูล​จำเพาะ​ของหลอดไฟ

ข้อมูล​จำเพาะ​จะ​ใช้​สำหรับ​หลอดไฟ​ใน​ไฟ​หน้า​ฮาโล​เจน​และ​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง ติดต่อศูนย์บริการ* ถ้า​เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้นกับ​หลอดไฟอื่นๆ

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟต่ำ

คนขับ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ต่ำ​ใน​ไฟ​หน้า​ฮาโล​เจน​เองได้

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​เลี้ยวด้านหน้า

คนขับ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​เลี้ยว​ใน​ไฟ​หน้า​ฮาโล​เจน​เองได้

การ​ปรับ​รูปแบบ​การ​ส่อง​ไฟ​จาก​ไฟหน้า

ถ้า​รถ​มี​ไฟหน้า LED พร้อม​ฟังก์ชัน​การ​ปรับ​อัตโนมัติ​ติดตั้ง​อยู่ ท่าน​ควร​รี​เซ็ต​รูปแบบ​การ​ส่อง​ไฟ​หน้า​เมื่อ​เปลี่ยน​จาก​การจราจร​แบบ​ขับ​ทาง​ด้านขวา​ไป​เป็น​การจราจร​แบบ​ขับ​ทางด้านซ้าย (และกลับกัน)